โปรแกรมขายหน้าร้าน POS

ระบบบันทึกการขาย SoftTrade POS
SoftTrade Point of Sales

Compare

รายละเอียด

โปรแกรมขายหน้าร้าน SoftTrade POS (Point of Sales)

SOFTTRADE POS

SOFTTRADE POS

โปรแกรมขายหน้าร้าน SoftTrade POS : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้า ให้สะดวก ง่าย รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารงานหน้าร้านในการประกอบธุรกิจดียิ่งขึ้นและยังลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลในแบบเดิม

  • บันทึกการขาย พร้อมตัดสต๊อกได้
  • รับเข้า – จ่ายออก สินค้าในสต๊อกได้
  • สรุปยอดขายรายวันได้
  • เช็คสต๊อกหลังบ้านแบบ Real-Time
  • ลดข้อผิดพลาดจากการ Key in สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถส่งออกรายงานในรูปแบบ Excell ได้
  • ไม่จำกัดจำนวนเครื่องใช้งาน
  • ใช้งานผ่าน Smartphone ได้
  • อยู่นอกสถานที่ ก็สามารถตรวจยอดขาย-สต๊อกได้
  • ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด , เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ , ลิ้นชักเก็บเงินได้
SOFTTRADE

SOFTTRADE POS – หน้าจอระบบบันทึกการขายสินค้า

 

SOFTTRADE

SOFTTRADE POS – ใบสลิปบันทึกการขายสินค้า

 

SOFTTRADE

SOFTTRADE POS – รายงานยอดขายสินค้าประจำวัน

 

SOFTTRADE

SOFTTRADE POS – หน้าจอการรับสินค้าเข้าระบบ – รับสินค้าเข้าสต๊อก

 

 

SOFTTRADE POS

SOFTTRADE POS – หน้าจอการเบิกจ่ายสินค้า

 

 

SOFTTRADE

SOFTTRADE POS – หน้าจอดการตรวจสต๊อก

 

 

SOFTTRADE

SOFTTRADE POS – หน้าจอการตรวจสต๊อกหลังบ้าน แสดงรายการสินค้าต่ำกว่าสต๊อก Highlight สีแดง

 

 

SOFTTRADE POS

SOFTTRADE POS – หน้าจอยอดขายทั้งหมด

 

 

SOFTTRADE

SOFTTRADE POS – หน้าจอยอดขายทั้งหมด

 

 

SOFTTRADE POS

SOFTTRADE POS – หน้าจอรายงานยอดขายแบบ Excell

 

 

SOFTTRADE POS

SOFTTRADE POS – หน้าจอรายงานยอดขายแบบ PDF