ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS)

ระบบบริหารคลังสินค้า ( WMS )

Compare
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS) คือ “ ระบบที่ใช้สำหรับควบคุมสินค้าเข้าและออกคลังสินค้า ” นิยมใช้ QR Code หรือ RFID เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว โดยจุดมุ่งหมายสำคัญของระบบ สามารถลดงานเอกสารด้วยวิธีการเดิม โดยระบบทำงานแบบ Realtime ช่วยให้สามารถวางแผนบริหารคลังสินค้า วางแผนการจัดการพื้นที่จัดเก็บ ลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS)

 • ควบคุมสินค้าขาเข้า โดยใช้ QR Code หรือ RFID
 • ควบคุมสินค้าขาออก โดยใช้ QR Code หรือ RFID
 • โอนย้ายสถานที่จัดเก็บสินค้า โดยใช้ QR Code หรือ RFID
 • ควบคุมล๊อตการผลิต ( Lot Control )
 • ระบุตัวตนการผลิต ( Serial Control )
 • ควบคุมการหมุนเวียนสินค้า ( FIFO Control )
 • ควบคุมอายุสินค้า ( Aging Control )
 • แจ้งเตือนสินค้าต่ำสต๊อก ( Low stock alert )
 • ยืนยันตัวตนการใช้งาน ( Authentication )
 • เช็คสต๊อกสินค้าแบบ Real-time
 • บันทึกประวัติสินค้า ( History )
 • ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ( Traceability )
 • รับ-ส่งข้อมูล Real-Time
 • สำรองข้อมูลอัตโนมัติ ( Network lose backup )
 • ไม่ใช้เอกสารในการเก็บบันทึก ( Paperless System )
 • สามารถออกรายงานสรุปแบบ Drawing ในรูปแบบ Excel , Word , PDF , CSV
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ( Authentication System )
 • รองรับการทำงานแบบ Online , Offline , Cloud

หลักการทำงาน ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS)

เกิดสินค้าขึ้นจากท้ายสายการผลิต หรือรับสินค้าเข้ามาINTERMEC PX4i

พิมพ์ Barcode , QR Code หรือ RFID เพื่อกำกับสินค้า

นำลาเบล Barcode , QR Code หรือ RFID ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้า

ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าจาก QR Code หรือ RFID ที่ได้รับ ส่งเข้า Server
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีแบบ Realtime

สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าได้แบบ Realtime ทั้ง PC , Notebook , iPhone , Android device ฯลฯ
แสดงผลรายงานแบบ Dynamic พร้อมรูปแบบนำเสนอที่เข้าใจง่ายเช่น Grid , Pie , Chart , Graph , …

สามารถติดตั้งลงบน Smartphone ได้ทั้ง iOS และ Android

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS)

( หน้าจอ Login )

( หน้าจอเช็คสต๊อกสินค้า )

( หน้าจอรับสินค้าเข้า )

( หน้าจอการเคลื่อนย้ายสินค้า )

( หน้าจอการเบิกจ่ายสินค้า )

( หน้าจอการเบิกสินค้าแบบ First in First Out )

( หน้าจอสรุปรายงานสต๊อกคงเหลือ )

( หน้าจอค้นหาสินค้า – ตรวจสต๊อกสินค้า )

( หน้าจอค้นหาสินค้า – ตรวจสต๊อกสินค้า )

( หน้าจอแสดงรายการเคลื่อนไหวของสินค้าในมุมมองปฏิทิน )

( หน้าจอการจำแนกประเภทสินค้า )

( หน้าจอการจัดแบ่งสถานที่จัดเก็บสินค้า )

( หน้าจอพิมพ์รายงานสต๊อกสินค้า )