ระบบพิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ

ระบบพิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ
Automation Print System

Compare
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ระบบพิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ (Automation Print System)

  • สามารถต่อเครื่องพิมพ์ลาเบลเข้ากับเครื่องจักรภายในโรงงาน เพื่อสั่งพิมพ์ลาเบลโดยอัตโนมัติ
  • เชื่อมต่อเครื่องจักรผ่าน RS232 หรือ Web Service
  • รองรับ Output จากเครื่องจักรทั้งแบบ Analog – Digital
  • เพิ่มความรวดเร็วลดคนในการทำงานพิมพ์ลาเบล
  • เชื่อมต่อเครื่องจักรได้หลากหลายชนิด
  • ไม่ใช้ Computer ในการสั่งพิมพ์ลาเบล (เครื่องจักรสั่งพิมพ์โดยตรง)