ระบบนับสต๊อกออนไลน์

ระบบนับสต๊อกออนไลน์
Online Stock Count System

Compare
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ระบบนับสต๊อกออนไลน์ (Online Stock Count System)

ระบบนับสต๊อกออนไลน์เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการนับสต๊อกสินค้า ให้สะดวก ง่าย รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารคลังสินค้าในการประกอบธุรกิจดียิ่งขึ้นและยังลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลในแบบเดิม

  • ตรวจนับสต๊อกพร้อมส่งข้อมูลแบบ Real-Time
  • ลดข้อผิดพลาดจากการ Key in และสามารถรายงานผลการนับได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับหลายหน่วยนับ
  • รองรับการทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
  • สามารถส่งออกรายงานในรูปแบบ Excell ได้
  • ไม่จำกัดจำนวนเครื่องใช้งาน