ระบบนับสต๊อก

ระบบนับสต๊อก
Stock Count System

Compare
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ระบบนับสต๊อก (Stock Count System)

  • ตรวจนับสต๊อกแบบมีข้อมูลหลัก – ไม่มีข้อมูลหลัก
  • ลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลแบบเดิมและสามารถรายงานผลการนับได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องในการบริหารคลังสินค้า
  • รองรับหลายหน่วยนับ
  • สามารถส่งออกรายงานในรูปแบบ Excell ได้