ที่มาของ Industry 4.0

“Industry 4.0” หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มีที่มาจากนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศเยอรมัน ประกาศเมื่อปี 2013 โดยมีหลักแนวคิดสำคัญคือ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักร หรือ เครื่องจักรด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น