Xenon 1902GSR

ประโยชน์ของ “บาร์โค้ด” ต่อการทำธุรกิจ

ปัจจุบันนี้  บาร์โค้ด (Barcode System) เข้ามามีบทบาทมากในเรื่องของการทำธุรกิจ ซึ่งเราสามารถเห็นบาร์โค้ดกันตามสินค้าต่างๆ มากมาย แต่เคยทราบหรือไม่ว่า บาร์โค้ดต่างๆที่เราเห็นนั้น มีประโยชน์อย่างไร แอดมินจึงนำประโยชน์ของการใช้บาร์โค้ดในการทำธุรกิจมาฝากค่ะ

 

 

ประโยชน์ของบาร์โค้ด

  1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : ระบบบาร์โค้ดจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอีกด้วย
  2. ลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดเวลา : โดยเฉพาะการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ ระบบสินค้าคงคลัง ซึ่งระบบบาร์โค้ดจะตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้าได้ดี
  3. ลดข้อผิดพลาดในการทำธุรกิจ : การใช้บาร์โค้ดในการทำธุรกิจการค้าเป็นการป้องกันการเกิดความผิดพลาดต่างๆในระบบธุรกิจมากขึ้น
  4. ลดค่าใช้จ่าย : ลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆในการจ้างพนักงานเช็คสต็อคสินค้าหรือทำหน้าที่อื่นๆที่บาร์โค้ดสามารถทำแทนได้
  5. ยกระดับมาตรฐานสินค้า : การระบุบาร์โค้ดจะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้าของผู้ผลิตและทำให้ผู้ผลิตคำนึงถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องได้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องการแสดงข้อมูลสินค้า และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอีกด้วย

 

 ADMIN  ♥

 

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น